woensdag 8 maart 2017

Bavorský Jan

Bavorský Jan, 1841-1891, jeden z prvních pracovníků děl. hnuti v Čechách, povoláním typograf. Spoluzakl. svépomocného spolku Oul a Malostranské děl. besedy (1869 její předseda). Organizátor děl. schůzí, táborů lidu, hosp. a polit, bojů dělnictva.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten